Alan:  Tourism Economics

Abdullah TARINÇ
1- KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE YANSIMALARI VE KRİZ DÖNEMLERİNDE TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULANAN KAMU POLİTİKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0005
  Özet   Tam Metin