Alan:  Political Science

Murat KORKMAZ, Murat ERCAN, Erdal ŞEN, Ali Murat KIRIK, Ercan ŞAHBUDAK, Emel POYRAZ, Ayhan AYTAÇ, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Kaya YILDIZ, Ali Serdar YÜCEL
1- TERÖR TOPLUMSAL ALGI BOYUTUNUN EKONOMİK İLETİŞİM SOSYOLOJİK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GEÇERLİLİK GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

10.17364/IIB.20162216499
  Özet   Tam Metin