Alan:  Management and Organization

Seda AKIN GÜRDAL,İlknur KUMKALE
1- THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND KNOWLEDGE SHARING:KIRKLARELİ SAMPLE OF MANUFACTURING SECTOR

Doi: 10.17364/IIB.20141611003
  Özet   Tam Metin
Şebnem ASLAN
2- OSMAN HAMDİ BEY VE “KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ” TABLOSUNUN OSMANLI İMPARATORLUĞU LİDERLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17364/IIB.2015189755
  Özet   Tam Metin
Bülent AKYÜZ, Nihat KAYA, Mürşide ÖZGELDİ
3- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖRGÜTSEL İKLİMİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17364/IIB.2015179724
  Özet   Tam Metin
Cem KAHYA, Hakan PABUÇCU
4- LIKERT’İN SİSTEM-4 MODELİ KAPSAMINDA LİDERLİK TARZLARININ BULANIK AHP YAKLAŞIMI KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17364/IIB.2015179721
  Özet   Tam Metin
Kubilay ÖCAL, M. Settar KOÇAK
5- KAMUSAL SPOR ÖRGÜTLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR ÇALIŞAN PERFORMANSI MODELİ

Doi: 10.17364/IIB.20151810981
  Özet   Tam Metin
Mehmet Naci EFE, Cem KARABAL, Murat SAĞBAŞ
6- ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE STRESİN KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

Doi: 10.17364/IIB.20151810986
  Özet   Tam Metin
Tutku Seçkin ÇELİK
7- ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ STRESİNE DUYUŞSAL BİR YAKLAŞIM

Doi: 10.17364/IIB.20151912612
  Özet   Tam Metin
Mustafa KESEN
8- ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Doi: 10.17364/IIB.20151912613
  Özet   Tam Metin
Cem KAHYA
9- KONTROL ODAĞI VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17364/IIB.20151912614
  Özet   Tam Metin
Cemalettin HATİPOĞLU
10- BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMIN FAYDALARI VE RİSKLERİ

Doi: 10.17364/IIB.20152013532
  Özet   Tam Metin
Haluk ŞENGÜN, Nilgün SARP
11- SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.20162114638
  Özet   Tam Metin
N. Tülin İRGE
12- YÖNETİCİYE GÜVENİN ÇALIŞANIN MOTİVASYONA ETKİSİNDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİN ROLÜ: FARKLI ANALİZ TEKNİKLERİ İLE UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.20162114637
  Özet   Tam Metin
Murat YORULMAZ, Gül YÜCEL
13- TERSANE VE SÜS BİTKİLERİ İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ: YALOVA’DA BİR UYGULAMA

Doi: 10.17364/IIB.20162319755
  Özet   Tam Metin
Seçil BAL TAŞTAN
14- İŞE ADANMIŞLIĞI ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME TEORİSİ VE ÖZDEŞLEŞMEYE DAYALI GÜVEN ALGISI İLE AÇIKLAMAYA DOĞRU AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Murat KORKMAZ, Muhammet BEKÇİ, Meral ÖZTÜRK, Dilek ŞAHİN, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA
15- ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TUTUM ve SOSYAL ALGILARININA YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Doi: 10.17364/IIB.20152013537
  Özet   Tam Metin
Erdal ŞEN, Emel TOZLU, Hülya ATEŞOĞLU, Zekeriya ŞAHİN
16- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMININ SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216502
  Özet   Tam Metin