Alan:  Economy

Emel YILDIZ, Yasemin KOLDERE AKIN
1- SOSYAL SERMAYENİN BEŞERİ SERMAYEYE YANSIMASI

Doi: 10.17364/IIB.20151611000
  Özet   Tam Metin
Mehmet Halis ÖZER
2- TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI EKONOMİK ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNDE TURGUT ÖZAL’IN ROLÜ

Doi: 10.17364/IIB.20141611001
  Özet   Tam Metin
Mustafa HATİPLER
3- KALKINMA EKONOMİSİ ve EĞİTİM; YENİ ARAYIŞLAR

Doi: 10.17364/IIB.20151610999
  Özet   Tam Metin
Nilhun DOĞAN
4- TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ: SWOT ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.2015179723
  Özet   Tam Metin
Remzi BULUT, Ahmet YALÇIN
5- EKONOMİK İLİŞKİLER AÇISINDAN TÜRK – RUS TURİZMİNİN ÖNEMİ VE GELİŞİMİ

Doi: 10.17364/IIB.20151912611
  Özet   Tam Metin
Enver Erdinç DİNÇSOY
6- KAKINMANIN MEKÂNSAL BOYUTU: TR212 DÜZEY-3 BÖLGESİNİN GİRİŞİMCİLİK ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.20152013534
  Özet   Tam Metin
Sumru KALELİ, A.Hüsrev EROĞLU
7- SİYASAL PAZARLAMA SÜRECİNDE SİYASİ LİDERİN İMAJININ PARTİ İMAJINA VE SEÇMEN TERCİHLERİNE ETKİSİ- İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.20162114635
  Özet   Tam Metin
Dilek ŞAHİN
8- TÜRKİYE’DE DOĞUMDA YAŞAM BEKLENTİSİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Doi: 10.17364/IIB.20162114636
  Özet   Tam Metin
Dilek ŞAHİN
9- ÇİN’DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216500
  Özet   Tam Metin
İsmail Orçun GÜNDÜZ, Gökhan SÖNMEZLER, Umut AKDUĞAN
10- TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE KREDİ KARTI HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.2017.3.1
  Özet   Tam Metin
Umut AKDUĞAN, Gökhan SÖNMEZLER, İsmail Orçun GÜNDÜZ, Berk KÜÇÜKALTAN
11- TÜRKİYE’DE İLK EL İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17364/IIB.2017.3.1
  Özet   Tam Metin
Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ
12- 2016 VE 2017 YILLARINA AİT KATI YAKIT VERİLERİNİN FARKLI TEKNİKLERLE ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.2018.29.2
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR
13- DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞININ SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17364/IIB.20151912616
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Dilek ŞAHİN
14- EMEK YOĞUN MALLARDA KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ANALİZİ: PAKİSTAN ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216501
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA
15- TÜRK GENÇ İSTİHDAMINDA MUTLUĞA NEDEN OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.20152013535
  Özet   Tam Metin