Alan:  Econometrics

Kıymet YAVUZASLAN, Elvan AKTÜRK HAYAT
1- OECD ÜLKELERİNDE EKO-ETKİNLİK ve EKONOMİK ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK ÖLÇÜMÜ

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0003
  Özet   Tam Metin
Rukiye Şamcı KARADENİZ, Sergey UTEV
2- FİNANSAL VERİLER İÇİN EMBEDING PROBLEM

Doi: 10.17364/IIB.2018.29.4
  Özet   Tam Metin