Yıl: 2013   Sayı: 9

Semra DEMİR, Fatma BAŞARIR
1- ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Muhammed Bahadır SANDIKÇI, Çetin YAMAN, Hasip CANA
2- AKADEMİSYENLERİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ VE BU ETKİNLİKLERİN SIKLIKLIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Ferhat TAMCAHAN, Hasip CANA
3- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİTİ (DÜZCE ÖRNEĞİ)

  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZYÜREK
4- ERGENLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Özlem ŞAHİN SOY
5- SİBERUZAY’DA ÖLÜM: WIlLIAM GIBSON VE BRUCE STERLING’IN SİBERPUNK ESERLERİNDE ÖLÜM TEMASI

  Özet   Tam Metin
Cansel ARSLANOĞLU, Metin YAMAN, İlker ÖZMUTLU, Gökhan ACAR
6- SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet   Tam Metin
Seçil BAL TAŞTAN
7- İŞE ADANMIŞLIĞI ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME TEORİSİ VE ÖZDEŞLEŞMEYE DAYALI GÜVEN ALGISI İLE AÇIKLAMAYA DOĞRU AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin