Yıl: 2012   Sayı: 8

Ercan ERGÜN, Osman YILMAZ
1- İLİŞKİSEL SERMAYE İLE YAPISAL SERMAYENİN İLİŞKİ DÜZEYİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE DÜZEYİNE VE İŞLETMENİN FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN PERFORMANSINA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Ferudun DORAK, Nilgün VURGUN, Sevil ULUDAĞ, Lale YILDIZ
2- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Nezahat GÜÇLÜ, Ömer Faruk CANTEKİN
3- İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ OLARAK NE DÜZEYDE YETERLİĞE SAHİBİZ? İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

  Özet   Tam Metin
Neylan ZİYALAR, Lütfiye KAYA CİCERALİ, Oben SÜTÜTEMİZ
4- MAHKEMELERE SUNULAN SOSYAL İNCELEME RAPORLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Ahmet DAL, Gülten HERGÜNER, Fatih GÜVEN, Rıza ERDAL, Alpaslan BAKİ ERTEKİN
5- SPOR ŞİRKETLERİNDEKİ ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. ÖRNEĞİ)

  Özet   Tam Metin
Kursad ZORLU
6- ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN KARAR AĞAÇLARI YOLUYLA ANALİZİ VE FARKLI ALGORİTMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin