Yıl: 2012   Sayı: 4

Hatice YILDIRIM SARI, Saliha ALTIPARMAK, Filiz SALMAN, Hatice COŞKUN, Havva KARAYEL, Nurcan BİLGİN, Hilal ÖZTÜRK, Banu BAHÇECİ
1- ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE YAŞAM DOYUMU, SAĞLIK DURUMU, SOSYAL DESTEK VE STRESLE BAŞETME İLİŞKİSİ

  Özet   Tam Metin
Medine YILMAZ, Hatice YILDIRIM SARI
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ve YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

  Özet   Tam Metin
Işık EKER, Emine ÖZMETE
3- İŞ-AİLE VE BİREYSEL YAŞAM UYUMU: İŞ VE AİLE YAŞAMI TALEPLERİNİN BİREYSEL YAŞAMA YANSIMASI

  Özet   Tam Metin
Naim DENİZ
4- AR-GE VE YENİLİK İÇİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ KONUSUNDA BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet   Tam Metin
Nebile ÖZMEN
5- KÜLTÜREL ÖĞELERİN İÇİÇELİĞİ: SEKÜLER TEMALI TÜRK HALK TÜRKÜLERİNDE DİNÎ MOTİFLER

  Özet   Tam Metin
Alptekin YAVAŞ
6- ANADOLU SELÇUKLU TEMRENLERİ HAKKINDA İLK TESPİTLER

  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
7- TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM SÜRECİ

  Özet   Tam Metin
Nazan Ciydem ŞADİOĞLU
8- ÖĞRENME FAALİYETLERİ ve ETİK KAVRAMLARIN LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Nur DİLBAZ ALACAHAN
9- TÜRKİYEDE YOKSULLUK ANALİZİ ve LOG-LINEER ANALİZ UYGULAMASI

  Özet   Tam Metin