Yıl: 2012   Sayı: 3

Onur TUTULMAZ
1- SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN MODELLENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Mustafa TÜRKMEN, Yunus Emre ÜSTGÖRÜL, Nevzat MUTLUTÜRK
2- ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK YÖNLÜ KARİYER TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Sevde MAVİ, Semiyha TUNCEL, Fehmi TUNCEL, Burçin AKDEMİR
3- ANKARA'DA YAŞAYAN İNSANLARIN SPOR YAPMA VE YAPMAMA NEDENLERİ

  Özet   Tam Metin
Burçin AKDEMİR, Sevde MAVİ, Semiyha TUNCEL
4- TOPLUM GÖZÜNDE SPOR ALGISI

  Özet   Tam Metin
Abidin Ozan ONAĞ, Zeynep ONAĞ, Yavuz YILDIZ
5- ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (MANİSA ÖRNEĞİ)

  Özet   Tam Metin
Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Murat KORKMAZ, Vedat ÇİMEN, Güran YAHYAOĞLU
6- KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARINDA GEÇİRİMSİZLİĞE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI VE EN UYGUN KİL KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

  Özet   Tam Metin
Nurgül ÖZDEMİR, Ali GÜREŞ, Şaheser GÜNEŞ
7- ORYANTİRİNG SPORCULARININ BASKIN ZEKA ALANLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet   Tam Metin
Yener ÖZEN
8- ÖZGÜRLÜKÇÜ ÖĞRENME

  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Kerem AGALDAY, Nur Dilbaz ALACAHAN
9- DOLAR VE EURO KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞBÜTÜNLEŞME(KOİNTEGRASYON) YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Nur DİLBAZ ALACAHAN
10- DÖVİZ PİYASASINDA DOLAR VE EURO ARASINDAKİ İLİŞKİNİN RAMSEY RESET TESTİ KULLANILARAK KIRILMA DÖNEMLERİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Çetin YAMAN, Mutlu TÜRKMEN, Gülten HERGÜNER
11- GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN ZAMAN KULLANIM OLANAK VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Nesrin CEYLAN, Şule YÜKSEL YİĞİTER, Selami GÜNEY
12- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ ve KURUMSAL AİLE ŞİRKETİ ÜZERİNDE UYGULAMALI FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Sevgi DURSUN ATEŞ
13- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN UNSURLARI

  Özet   Tam Metin
Yener ÖZEN, Fikret GÜLAÇTI
14- KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDA İNSANIN KENDİNİ TANIMASI VE İNSAN DOĞASI

  Özet   Tam Metin
Gülten BULDUKER
15- SERVET-İ FÜNUN ROMANLARINDA MANEVÎ DEĞERLEREBAĞLILIK VE BUNA BAĞLI UNSURLAR

  Özet   Tam Metin
Hacı Arif TUNÇEZ
16- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NIN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI’NA UYUM SÜRECİ

  Özet   Tam Metin
Safiye EKMEKÇİOĞLU, Murat KORKMAZ, Nesrin CEYLAN, Güran YAHYAOĞLU, İrfan GÜNSEL
17- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET

  Özet   Tam Metin
Özlem KARLIDAĞ, Nesrin CEYLAN, İrfan GÜNSEL
18- ÇALIŞMA YAŞAMINDA ESNEKLİĞE DUYULAN İHTİYAÇ UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

  Özet   Tam Metin
Rabia SOYUCAK
19- BİR AHLAK EPİSTEMOLOJİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

  Özet   Tam Metin
Yeter TABUR
20- FİKİR VE SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN HAKLAR

  Özet   Tam Metin
İrfan GÜNSEL
21- DOĞU AKDENİZİN ÖNEMİ VE TARİHİ GELİŞİMİ

  Özet   Tam Metin
İrfan GÜNSEL
22- DEVLETİN DENİZ YETKİ ALANLARI KAVRAMLARININ TANIMLARI

  Özet   Tam Metin
Hülya GÜLAY OGELMAN
23- OKUL ÖNCESİ OYUN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ’NİN (OÖODÖ) GÜVENİRLİK GEÇERLİK ÇALIŞMALARI

  Özet   Tam Metin
Bilal ÇOBAN, Hülya BİNGÖL, Cemal GÜNDOĞDU, Nevzat MUTLUTÜRK, Galip YAVUZ, Şükrü BİNGÖL, Aylin ZEKİOĞLU
24- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI VE PROGRAM DAHİLİNDE SUNULAN HİZMETLER KONUSUNDAKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Nesrin CEYLAN, Şule YÜKSEL YİĞİTER, Deniz ÇALIŞKAN, Selami GÜNEY
25- ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE VE ULUSLARARASI MUHASEBESTANDARDI'NA GÖRE TMS-17

  Özet   Tam Metin
Işıl Fulya ORKUNOĞLU
26- MALİ KURALLAR ve TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
Lale ORTA
27- FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALLERİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Selami GÜNEY
28- KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TÜRK EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ: KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI SİYASALLAŞIYOR MU?

  Özet   Tam Metin
Funda KOÇAK, Velittin BALCI, İlayda Gülseren DEMİR
29- PEKİN 2008 OLİMPİYAT OYUNLARI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Bahar GÜDEK
30- BATILILAŞMA VE ULUS-DEVLET KİMLİĞİNİN İNŞA SÜRECİNDE

  Özet   Tam Metin
Zeynep KORKMAZ, Saliha ALTIPARMAK
31- HEMŞİRELERDE PERSONEL GÜÇLENDİRME, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLER

  Özet   Tam Metin
Osman KABAKÇILI
32- DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİNDE KUR’AN KISSALARINI ANLATMA YÖNTEMLERİ

  Özet   Tam Metin
Mustafa Oner UZUN
33- AFYONKARAHİSAR GEZEK GELENEĞİNDE MÜZİK UNSURLARI

  Özet   Tam Metin
Öznur TULUNAY ATEŞ
34- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK TÜKENMİŞLİK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Şule ÇOLAKOĞLU, Aylin ZEKİOĞLU, Arkun TATAR
35- VOLEYBOLDA KAYGI VE KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİNİN İLK SET BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Selçuk TUZCUOĞLU, Sanem TURAN, Murat KORKMAZ
36- BİREYSEL KADIN TÜKETİCİLERİN TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ANİ SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİM DAVRANIŞLARININ UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin