Yıl: 2017   Sayı: 26

Hatice Nur GERMİR
1- MERKEZ BANKASI’NIN BANKALARI DENETLEMESİ VE BUNUN EKONOMİYE YANSIMASI

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0001
  Özet   Tam Metin
Kıymet YAVUZASLAN, Elvan AKTÜRK HAYAT
2- OECD ÜLKELERİNDE EKO-ETKİNLİK ve EKONOMİK ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK ÖLÇÜMÜ

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0003
  Özet   Tam Metin
Abdullah TARINÇ
3- KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE YANSIMALARI VE KRİZ DÖNEMLERİNDE TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULANAN KAMU POLİTİKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0005
  Özet   Tam Metin
Okan SARIGÖZ
4- ÖĞRETMEN ADAYLARININ BOŞ ZAMAN MOTİVASYONLARINA YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0004
  Özet   Tam Metin
Bülent İLHAN
5- TÜRK HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA RİSK ALGISI DÖNEMLERARASI DEĞİŞİKLİĞE UĞRADI MI?

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0002
  Özet   Tam Metin