Yıl: 2016   Sayı: 24

Murat KORKMAZ, Murat ERCAN, Erdal ŞEN, Ali Murat KIRIK, Ercan ŞAHBUDAK, Emel POYRAZ, Ayhan AYTAÇ, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Kaya YILDIZ, Ali Serdar YÜCEL
1- TERÖR TOPLUMSAL ALGI BOYUTUNUN EKONOMİK İLETİŞİM SOSYOLOJİK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GEÇERLİLİK GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

10.17364/IIB.20162216499
  Özet   Tam Metin
Aygul YANIK, Sebile BUYUKATES
2- KIRKLARELİ, DOBRİÇ AND BURGAZ ŞEHİRLERİ BAZI KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ACİL HEMŞİRELERİNDE TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİ

Doi: 10.17364/IIB.20162423322
  Özet   Tam Metin
Özgür KARATAŞ, Emine Öztürk KARATAŞ, A. Serdar YÜCEL
3- AMATÖR FUTBOLCULARIN RİSK DEĞERLENDİRME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17364/IIB.20162423323
  Özet   Tam Metin
Ahmet DÖNGER, Zeki ÖZKARTAL, Okan SARIGÖZ
4- EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN MESLEKİ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17364/IIB.20162423324
  Özet   Tam Metin