Yıl: 2016   Sayı: 22

Dilek ŞAHİN
1- ÇİN’DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216500
  Özet   Tam Metin
Meltem OKUR DİNÇSOY, Enver Erdinç DİNÇSOY, Özgür TAŞDEMİR
2- KALKINMA AJANSLARININ YEREL FARKINDALIĞI: TRAKYA KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216498
  Özet   Tam Metin
Fatih ÇAVDAR
3- MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILAN KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216496
  Özet   Tam Metin
Meltem INCE YENILMEZ, Ceyhun Çağlar KILINÇ, Alper ATEŞ
4- CİNSİYET TEMSİL POLİTİKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216497
  Özet   Tam Metin
Erdal ŞEN, Emel TOZLU, Hülya ATEŞOĞLU, Zekeriya ŞAHİN
5- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMININ SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216502
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Dilek ŞAHİN
6- EMEK YOĞUN MALLARDA KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ANALİZİ: PAKİSTAN ÖRNEĞİ

Doi: 10.17364/IIB.20162216501
  Özet   Tam Metin