Yıl: 2015   Sayı: 20

Enver Erdinç DİNÇSOY
1- KAKINMANIN MEKÂNSAL BOYUTU: TR212 DÜZEY-3 BÖLGESİNİN GİRİŞİMCİLİK ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.20152013534
  Özet   Tam Metin
Davuthan GÜNAYDIN, Murat ÇETİN
2- EKONOMİK BÜYÜME VE TİCARİ DIŞA AÇIKLIĞIN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ

Doi: 10.17364/IIB.20152013533
  Özet   Tam Metin
Cemalettin HATİPOĞLU
3- BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMIN FAYDALARI VE RİSKLERİ

Doi: 10.17364/IIB.20152013532
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Hatice Nur GERMİR, Ercan ŞAHBUDAK, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA
4- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ EV İDARESİ ÖN LİSANS PROGRAMI’NDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17364/IIB.20152013536
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Murat KORKMAZ, Muhammet BEKÇİ, Meral ÖZTÜRK, Dilek ŞAHİN, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA
5- ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TUTUM ve SOSYAL ALGILARININA YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Doi: 10.17364/IIB.20152013537
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA
6- TÜRK GENÇ İSTİHDAMINDA MUTLUĞA NEDEN OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.20152013535
  Özet   Tam Metin