Yıl: 2011   Sayı: 1

Elif DURAN, Meliha ENER, Murat KORKMAZ, Güran YAHYAOĞLU
1- 2008 KÜRESEL KRİZİNİN KOCAELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN UYGULAMALI OLARA ARAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Fatma TİLKİ, Gülten HERGÜNER, Nigar YAMAN
2- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ

  Özet   Tam Metin
M. Selda KARAŞLAR
3- CODEX CUMANİCUS’TA ARAPÇA FARSÇA EYLEMLER

  Özet   Tam Metin
Ali PULAT
4- DEĞER KAVRAMI ve GELENEKSEL TAHKİYE İLİŞKİSİNDE İNS HİKÂYESİNİN YERİ

  Özet   Tam Metin
Coşkun ÇAKIR, Vedat ÇİMEN, Murat KORKMAZ, Güran YAHYAOĞLU
5- İŞ ve İŞÇİ SAĞLIĞI AÇISINDAN ATMOSFERE KARIŞAN İŞYERİ KİRLETİCİ EMİSYONLARININ BELİRLENMESİ VE BU EMİSYONLARIN TERMAL DESORBER EKİPMANLI GC-MS CİHAZI İLE ANALİZ EDİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Gülten BULDUKER
6- AŞK-I MEMNU’DA VAZGEÇİLEMEYEN İKİ ZIT KAVRAM: “AŞK VE MADDİYAT”

  Özet   Tam Metin
Mehmet BAZ, Selçuk KAYA, Kenan SAVAŞ
7- İŞVEREN ve İŞ GÖREN İLİŞKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Gülten BULDUKER
8- TEVFİK FİKRET VE CENAP ŞAHABETTİN’İN ŞİİRLERİNDE “AŞK VE TABİAT” ANLAYIŞI

  Özet   Tam Metin
Nurhayat ÇELEBİ, Nilüfer ÜLKER, İlknur ALTAY GÖKMEN
9- EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İLETİŞİMDE GÜVENLİ DAVRANIŞ

  Özet   Tam Metin
Evren Ebru ALTINCI, İlker YÜCESİR
10- İSTANBUL’DA İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BİR KESİT İLE BU YAŞ GRUPLARINDA OBEZİTEYE İLİŞKİN DURUM TESPİTİ

  Özet   Tam Metin
Ümit ÇATULAY, Mehmet BAZ, Selçuk KAYA, Kenan SAVAŞ
11- ÖRGÜT İÇİ STRES

  Özet   Tam Metin
Savaş AKBAŞ, S. Orkun PELVAN, Osman ATEŞ
12- 100m KOŞUSU SONRASI SPORCULARIN KAN LAKTAT SEVİYELERİ

  Özet   Tam Metin
Güran YAHYAOĞLU, Murat KORKMAZ, Ümit ÇATULAY
13- BASEL KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERİN YATIRIM

  Özet   Tam Metin
Bilge DONUK, Hanife Banu Ataman YANCI, Burçak KAYA, Süleyman ŞAHİN
14- İSTANBUL’DA BULUNAN STADYUMLARIN TARAFTARLARIN GÖRÜŞLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Gülsemin HAZER
15- SALAH BİRSEL'İN ŞİİRİNDE MEKAN

  Özet   Tam Metin
Bora ÇAVUŞOĞLU, Faruk ÇELİKEL
16- ÇEK CUMHURİYETİ PALACKY ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPOR MARKASI SEÇİMİNDE Kİ MARKA SADAKATİNİN ÖLÇÜMLENMESİ

  Özet   Tam Metin
Evren Ebru ALTINCI
17- SPORDA BİLİMSEL YÖNTEM VE ETİK: ÖĞRENCİ PERSPEKTİFİ İÇİN

  Özet   Tam Metin
Mustafa ŞAHİN
18- ALP DİSİPLİNİ KAYAK ANTRENÖRLERİNİN ÇEŞİTLİ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
İpek ÖĞÜT, Güran YAHYAOĞLU, Çiğdem BAYRAMİN, Çağrı ÖZDEMİR, Ümit ÇATULAY, Kenan SAVAŞ
19- YATIRIMCILARIN RİSK ALGISININ UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Ayşe TÜRKSOY, Evren Ebru ALTINCI, Burcu KÖYLÜ
20- SPOR MERKEZLERİNDE ÜYELİK YENİLEMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Aysun YILMAZTÜRK, Murat KORKMAZ
21- KÜRESEL KRİZ VE KÜRESEL KRİZİN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Aytekin SOYKAN, Osman ATEŞ, Meryem GÜLER
22- 21 YAŞ ALTI KARATE ELİT KATA- KUMİTE SPORCULARININ BACAK KUVVETİ İLE ÇABUKLUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU
23- SPOR PAZARLAMASINDA ÜNLÜ SPORCU KULLANIMI

  Özet   Tam Metin
Mustafa ŞAHİN, Özlem KIRANDI, Arzu ÇAMBEL, Alay KESLER, Adnan KAMAR, Cevat GÜLER
24- FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ YAN PLİOMETRİK SIÇRAMALARIN SÜRAT VE DİKEY SIÇRAMA PARAMETRELERİNE AKUT ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Hanife Banu ATAMAN YANCI
25- ÖĞRETİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÇOCUKLARIN RUHSAL VE SOSYAL UYUMUNDA SPORTİF REKREASYONUN ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
Elif Sezi AYDIN
26- YAPILARDA SU VE NEM ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Erkan ÇABUK, Güran YAHYAOĞLU
27- ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT İKLİMİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İSTANBUL EMNİYET MENSUBU ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Münire DERİNDAĞ, Murat KORKMAZ, Vedat ÇİMEN, Mehmet BAZ
28- 2010 ÖNCESİ ve SONRASI SAĞLIK EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KIYASLI ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Murat KORKMAZ, Vedat ÇİMEN
29- KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE GEÇİRİMSİZLİK ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin