Yıl: 2015   Sayı: 19

Hacı Arif TUNÇEZ
1- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 11: İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARD

Doi: 10.17364/IIB.20151912615
  Özet   Tam Metin
Tutku Seçkin ÇELİK
2- ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ STRESİNE DUYUŞSAL BİR YAKLAŞIM

Doi: 10.17364/IIB.20151912612
  Özet   Tam Metin
Remzi BULUT, Ahmet YALÇIN
3- EKONOMİK İLİŞKİLER AÇISINDAN TÜRK – RUS TURİZMİNİN ÖNEMİ VE GELİŞİMİ

Doi: 10.17364/IIB.20151912611
  Özet   Tam Metin
Mustafa KESEN
4- ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Doi: 10.17364/IIB.20151912613
  Özet   Tam Metin
Cem KAHYA
5- KONTROL ODAĞI VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17364/IIB.20151912614
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR
6- DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞININ SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17364/IIB.20151912616
  Özet   Tam Metin