Yıl: 2015   Sayı: 17

Kürşad ZORLU
1- ÖRTÜK BİLGİ PAYLAŞIMINI ETKİLEYEN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.2015179722
  Özet   Tam Metin
Hakan YAŞ, Talat GÜLER
2- KIR – KENT AYRIMI GÖRÜNGÜLERİNİN HAVSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Doi: 10.17364/IIB.2015179725
  Özet   Tam Metin
Bülent AKYÜZ, Nihat KAYA, Mürşide ÖZGELDİ
3- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖRGÜTSEL İKLİMİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17364/IIB.2015179724
  Özet   Tam Metin
Cem KAHYA, Hakan PABUÇCU
4- LIKERT’İN SİSTEM-4 MODELİ KAPSAMINDA LİDERLİK TARZLARININ BULANIK AHP YAKLAŞIMI KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17364/IIB.2015179721
  Özet   Tam Metin
Nilhun DOĞAN
5- TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ: SWOT ANALİZİ

Doi: 10.17364/IIB.2015179723
  Özet   Tam Metin