Yıl: 2014   Sayı: 16

Mustafa Kayıhan ERBAŞ
1- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARININ BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Doi: 10.17364/IIB.20141610998
  Özet   Tam Metin
Emel YILDIZ, Yasemin KOLDERE AKIN
2- SOSYAL SERMAYENİN BEŞERİ SERMAYEYE YANSIMASI

Doi: 10.17364/IIB.20151611000
  Özet   Tam Metin
Hilal BALLI, Aygül YANIK
3- SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17364/IIB.20141611004
  Özet   Tam Metin
Mehmet Halis ÖZER
4- TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI EKONOMİK ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNDE TURGUT ÖZAL’IN ROLÜ

Doi: 10.17364/IIB.20141611001
  Özet   Tam Metin
Özer YILMAZ
5- TURİSTİK ÜRÜN TERCİHİNDE WEB SAYFALARININ ETKİSİNİNTEKNOLOJİK KABUL MODELİ (TAM) ÇERÇERVESİNDE İNCELENMESİ

Doi:10.17364/IIB.20141611002
  Özet   Tam Metin
Mustafa HATİPLER
6- KALKINMA EKONOMİSİ ve EĞİTİM; YENİ ARAYIŞLAR

Doi: 10.17364/IIB.20151610999
  Özet   Tam Metin
Seda AKIN GÜRDAL,İlknur KUMKALE
7- THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND KNOWLEDGE SHARING:KIRKLARELİ SAMPLE OF MANUFACTURING SECTOR

Doi: 10.17364/IIB.20141611003
  Özet   Tam Metin
Şebnem ASLAN
8- OSMAN HAMDİ BEY VE “KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ” TABLOSUNUN OSMANLI İMPARATORLUĞU LİDERLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17364/IIB.2015189755
  Özet   Tam Metin