Yıl: 2014   Sayı: 13

Ahmet AKIN, Hakan SARIÇAM, Çınar KAYA
1- KARIYER KARARI ÖZ-YETERLILIĞI ÖLÇEĞI-KISA FORMU: TURKCE VERSİYONUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

  Özet   Tam Metin
Mohammad TAGHI AGHDASI
2- TEBRİZ ÜNİVERSİTESİNİN SPOR YAPAN VE YAPMAYANLARIN ARASINDA SOSYAL SERMAYE GÖSTERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Dursun YENER
3- TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN PAZAR YABANCILAŞMASI

  Özet   Tam Metin
Mihalis KUYUCU
4- ALTERNATİF YAYIN MECRASI OLARAK INTERNET RADYOCULUĞU: TÜRKİYE’DE Kİ İNTERNET RADYOCULUĞU KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
Meliha YILMAZ, Ahmet DALKIRAN
5- ABŞERON PETROGLİFLERİNDEKİ HİEROS GAMOS KOMPOZİSYONLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Nursen BOLSOY, Nuray EGELİOĞLU, Selma ŞEN, Sezer ER GÜNERİ, Ümran SEVİL
6- ÖĞRENCİLERİN BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI

  Özet   Tam Metin
Mustafa Cevat ATALAY, Meliha YILMAZ
7- GÖRSEL SANATLARDA ESTETİK İLETİŞİM DENEYİMİ

  Özet   Tam Metin
Ali ÖZCAN, Ali Murat KIRIK
8- 1945-1960 TÜRKİYESİ’NDE POLİTİK SİSTEME İSLAMİ ELEŞTİREL BAKIŞ: SERDENGEÇTİ DERGİSİ

  Özet   Tam Metin