Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Spor Bilimleri  

Şule ÇOLAKOĞLU, Aylin ZEKİOĞLU, Arkun TATAR
VOLEYBOLDA KAYGI VE KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİNİN İLK SET BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Önceki çalışmalarda kan şekeri düşüklüğünün kaygıya neden olarak hareket kontrolü, reaksiyon zamanı veya görsel algılama gibi özelliklerde bozulmalara yol açtığı bildirilmiştir. Bu çalışmada, voleybol müsabakası öncesi kaygı ve kan şekeri düzeylerinin birbirleri ile ilişkileri ve bunların müsabaka başarısı üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Türkiye Üniversiteler Arası 2. Lig voleybol takımlarında oynayan 40 erkek (%48.8), 42 bayan (%51.2) sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Kan şekeri kahvaltı öncesinde ve müsabakadan 15 dakika önce Accu-Chek Go Blood Glukoz Analizörü ile durumluk kaygı ise müsabakadan 15 dakika önce verilen Spielberger Durumluk Kaygı Envanteri ile ölçülmüştür (Öner,1985;.Spielberger,1970). Elde edilen verilere uygulanan Pearson Korelasyon analizinde, maç öncesinde ölçümü yapılan iki farklı kan şekeri ile kaygı düzeyi arasında ilişki görülmemiştir. Kızların ve erkek sporcuların durumluluk kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılık bulunamamıştır [F(1,73)=1.535; p>0.05]. Sporcuların oynadıkları takımlara göre de [F(6,68)=1.540; p>0.05] veya oynadıkları pozisyonlara göre [F(2,72)=0.138; p>0.05] de kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel farklılık olmadığı gözlenmiştir. Maç öncesi kaygı ve kan şekeri düzeylerinin birbirlerini etkilemediği ve ne kaygı düzeyinin, ne de kan şekeri seviyesinin sub-elit voleybolda ilk set başarısı üzerine belirgin bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Kan Şekeri, Kaygı Düzeyi, Durumluluk KaygıEFEECTS OF ANXIETY AND BLOOD GLUCOSE LEVELS ON THE FIRST SET SUCCESS IN VOLLEYBALL
 
Low blood glucose had been shown to cause anxiety and disturbances in movement control, reaction time, and visual perception in previous studies. The purpose of this study was to examine the effects of anxiety and blood glucose levels before the competition performance and their effects on success in volleyball. Study cohort consisted of 40 male (%48.8) and 42 female (%51.2) volleyball players from Turkish Universities 2nd league. For measurement purposes, Spielberger State Anxiety Inventory (Öner,1985;.Spielberger,1970) and Accu-Chek Go Blood Glucose Analyzer were used. Fasting (before breakfast) and pre-competition blood glucose levels were measured 15 minutes before the competition. State Anxiety Inventories were applied 15 minutes before the competition. Pearson correlation analysis revealed no correlation between fasting and pre-competitional blood glucose and anxiety levels. Additionally, anxiety scores were not differing significantly between genders [F(1,73)=1.535; p>0.05]., amongst teams [F(6,68)=1.540; p>0.05] or athletes’ playing positions [F(2,72)=0.138; p>0.05]. In conclusion, since there was no association between pre-competition anxiety scores and blood glucose levels, neither the anxiety nor blood glucose levels had effects on sub-elite athletes of volleyball on the first set.

Keywords: Voleyball, Blood Glucose, Anxiety Level, State AnxietyTam Metin