Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Muhasebe Ve Finansman  

Nesrin CEYLAN, Şule YÜKSEL YİĞİTER, Deniz ÇALIŞKAN, Selami GÜNEY
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE VE ULUSLARARASI MUHASEBESTANDARDI'NA GÖRE TMS-17
 
Finansal kiralama dünyada yaygın olarak kullanılan bir mali araçtır. Türkiye’de 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı kanun ve 17 nolu finansal kiralama muhasebe standartlarına göre; finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik ilkeler düzenlenmiştir. Her ne kadar ilgili kanunla bu düzenlemeler yapılmış olsa da finansal kiralamaya ilişkin çeşitli sorunlar ve problemler yaşanmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 17 numaralı uluslararası muhasebe standardının aynı şekilde Türkiye’de de uygulanabileceğini kabul etmiştir. Çalışmamızda, Uluslararası Muhasebe Standartları 17’nin kiralama işlemlerinin Türkiye’ye uygulanabilirliği ve muhasebe işlemleri hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası, Muhasebe, Kiralama, TMS 17, Standart, FinansalINTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS TAS-17 ACCORDING TO TURKISH AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
 
Leasing is a financial tool which is commonly used in the world. As per the Law dated 10.06.1985, numbered 3226 and leasing accounting standards numbered 17 in Turkey, principles regarding recognition of leasing operations have been prepared. Although these amendments have been made within the related law, different problems have been experienced concerning the leasing. Turkey accepted that international accounting standard numbered 17 of Accounting Standards Board can be implemented n Turkey in the same way. In our study, it is given information regarding the applicability of International Accounting Standards 17 in Turkey and accounting transactions.

Keywords: International, Accounting, Leasing, TAS 17, Standard, FinancialTam Metin