Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Spor Bilimleri  

Burçin AKDEMİR, Sevde MAVİ, Semiyha TUNCEL
TOPLUM GÖZÜNDE SPOR ALGISI
 
Bu çalışmanın amacı, toplumda bireylerin spor branşlarını hangi sıfatlarla algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından; iyi spor, kötü spor, adil spor, amatör spor, vb. sıfatlar karşılığında katılımcıların akıllarına gelen ilk spor branşını eşleştirmelerini içeren bir görüşme formu oluşturulmuştur. Bu form, bizzat araştırmacılar tarafından Ankara ili merkez noktalarında (Altındağ İlçesi, Keçiören İlçesi, Çankaya İlçesi) rastgele seçilen bireylere (n=135) uygulanmıştır. Çalışma grubunun yaş ortalaması 31’dir. Elde edilen verilerin incelenmesiyle çalışmaya katılan bireylerin büyük bir çoğunluğu sporu "futbol" olarak tanımlamıştır. Araştırmacıların cevaplarının toplamda 66 spor branşı ve 3 kavramdan oluştuğu bulunmuştur. Bununla birlikte en büyük yüzdelerin, “adaletsiz spor = futbol”, “yaşlı sporu = yürüyüş”, ve “yerli spor = güreş” eşleşmelerinde elde edildiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Spor Algısı, Toplum Gözünde SporPERCEPTION OF SPORTS IN THE SIGHT OF SOCIETY
 
The aim of this study is to set forth people in society perceive the sports with which adjectives. With this purpose an interview form including; participants matchs that first come to mind in return for attributes which is good sport, bad sport, impartial sport, amateur sport etc. has developed by researchers. The age mean of the study group was 31. This form has implemented by researchers at centre point of Ankara City (Altindag District, Kecioren District, Cankaya District) to casual people (n=135). At the result of the study, it was found that the majority of individuals who join in the research descripted sport as “football”. Participants’ answers consist of 57 sport subjects and 3 notions. Additionally it was assigned that highest parcendages of research were “iniquitous sport=football”, “elderly sport=walking”, “local sport= wrestling” answer matchings.

Keywords: Society, Perception of Sport, Perception of Sport in The Sight of SocietyTam Metin