Yıl:2014   Sayı: 14   Alan: Sosyoloji  

Mohammad Sadegh MAHDAVI, Bagher SAROUKHANI, Mehrdad NAVABAKHSH, Roghayeh TAMIZ
TEBRİZ ŞEHRİNDE EVLİLİĞİN SAĞKALIMI HAKKINDA AİLE UZMANLARININ SÖYLEM ALANI
 
Aile,insanın toplumsal yaşamında bilinen en eskitürlerinden biri dir ki insanların dünya üzerindeki başlangıc itibariğle vardır. Çeşitli fonksiyonlar ve toplumdaki temel rolü, başlangıcından bugüne kadar çıkması ve hayatta kalmasının ana nedenlerinden biridir. Söylenmesi gerekir ki insanlar aile aracılığıyla kendi kimliklerini alıyor ve evlilik, aile oluşumunun ilk taşıdır. Evlenmek isteyen tüm insanlar, evlilik öncesi başarılı ve kalıcı bir evliliğe umutludurlar. Ancak, gerçekolan bu ki tüm bu evlilikler, mutluluk arzusunu uygulamıyor, ve bazıları ayrılıkla sona eriyorlar. Öte yandan, evlilikte başarısızlığın büyüme oranı, sonraki nesillerin evlilik için isteksizliğinde etkilidir.Ayrıca, evliliklerin yaklaşık yüzde 5.8'i, son yıllarda Tebriz şehrinde Doğu Azerbaycan Eyaletinden, boşanmayla sona ermiştir, ve ayrıca evlilik oranı bir önceki yıldan beri yüzde 11.2'den, yüzde 4.3'e düşmüş, ve yöneticiler ve uygulayıcıların endişelenmelerine neden olmuştur. Bu yüzden aile alanının uzmanları arasında, evliliğin sağkalımile ilgili faktörlerin araştırması, bu çalışmanın amacı oldu ve kontrol, samimiyet, esneklik, katılım, dayanışma, empati, duygusal ve ya enstrümantal tutumu, bağımsızlık ve tabakalaşma bu araştırmanın değişkenlerine dahil oldu. Aslında, çok düşük maliyetli tekniklerden biri, ortamın bilgili anahtar insanlarının bilgilerini kullanmakdır. Bu şekilde, nispeten daha tam vedaha kapsamlı bilgielde edilir ve aynı zamanda bu amaç için daha az zaman harcanır.Bu hedefe ulaşmak için Q yöntemiyle bir çalışma, aile alanında profesörve uzmanların evliliğin sağ kalım ile ilgili faktörlerin söylem alanı vasıtasıyla yapıldı. Q metodolojisi, bir teknikdir ki ilk olarak bireyselalgıların ve inançların tanımlaması ve sınıflandırmasını, ve ikinci olarak insan kategorilerini onların algılarına dayanarak sınıflandırmayı araştırmacıya sağlar. Bu tekniğin temel amacı,farklı fikirlere sahip insanların sayısını sayma diğil, farklı düşünme kalıplarını ortaya çıkarmaktır.Bu yöntem, dört adımda gerçekleştirilir: 1- Söylemalanının tanımlaması 2- Cümleörneklerinin seçimi (Q-sample)3-Katılımcıların seçimi(P-sample) 4- Analiz ve yorumlanma. Bu çalışmada, aile alanı uzmanlarından10 kişi, 4'ükadın ve 6'sı erkek, seçildi ve 9 değişken hakkında kendi zihniyetlerini, Q diyagramında ,en azdan en fazla etkiye dayanarak düzenlemeleri istendi. Bulgular faktör analizi istatistik testi ile analiz edildi. Bulgular, aile alanı bilgililer ve uzmanlar arasında, Tebrizlilerin evliliklerinin sağkalım ile ilgili faktörleri hakkında, üç tip zihniyet olduğunu gösterdi.Birinci grub(kadınlar), 5 ilk faktörün arasında sırayla, tabakalaşma, duygusal ya da enstrümantal tutumu, kontrol, bağımsızlık, ve samimiyete vurgu yaptılar. İkinci grub(erkeler), 5 ilk evliliğin sağkalım ile ilgili faktörlerı, sırayla kontrol, katılım, bağımsızlık, tabakalaşma ve dayanışmaya atf ettiler, ve üçüncü grubun erkekleri ise, sırayla kontrol, katılım, dayanışma, esneklik ve bağımsızlığa vurgu yaptılar. Aslında, uzmanların faktörlere tutumlarının ortak kısmına bakarak, bu anlaşılmaktadır ki, her üç grub, kontrol ve bağımsızlık faktörlerını evliliğin sağkalımında etkili saymışlar ve çalışmanın yaklaşımına göre, makro düzeyde, aile eğtimi planlama politikalarında, aile alanı uzmanlarından faydalanmak önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile Alanının Uzmanları, Evliliğin Sağkalım İle, TabrizCONCOURSE OF FAMILY EXPERT TOWARD MARRIAGE STABILITY IN TABRIZ CITY
 
An understanding of expert experiences and perspectives are vital to the marriage stability; thus there is a need to understand the attributes and characteristics of such individuals, and their subjectivity. Objective of this study is to investigate family experts' attitudes and the perceptions toward marriage stability. The study used a Q-method approach to collect and analyze data from a group family expert in Tabriz city (East Azerbaijan province, Iran). Each 10 participant were asked to sort 9 card related to Factors affecting on marriage stability. Individual Q-sorts were analyzed using PQ Method (statistical method factor analysis with a varimax rotation). Three distinct groups of attitudes were found: a) Viewpoint one was proposed by 4 participants of women. Effective factors include: stratification, Emotional or instrumental attitudes, control, independency, and intimacy. b) Viewpoint Two is defined by 3 participants of men. These participants emphasized that effective factors include: Control, participation, independency, stratification, and cohesion. c) Viewpoint Three is defined by 3 participants of men. These participants emphasized that effective factors include: Control, participation, cohesion, flexibility and independency. Three concourses (viewpoints) of regarding to the factors affecting the marriage stability are the skills that should be learned by the individuals, planners and couples.

Keywords: Marriage Stability, Concourse Of Family Experts, TabrizTam Metin