Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Edebiyat  

Gülsemin HAZER
SÂMİHA AYVERDİ’NİN YAŞAYAN ÖLÜ ROMANINDA İNSANIN DOĞUŞU
 
Sâmiha Ayverdi’nin, Yaşayan Ölü adlı romanında, anlatı başkişisinin, insanın maddi duygularını ifade eden beşer basamağından, insan basamağına çıkış süreci ve bu sürecin sonunda yaşadığı büyük dönüşüm anlatılmaktadır. Bir varoluş meselesi olarak da değerlendirilen kendileşme süreci, insanın özündeki gerçeği keşfetmesiyle ortaya çıkar. Bu süreçte birey, Jung’un arketip, İbn Arabi’nin â’yân-ı sâbite olarak tanımladığı, özde gizli olan ilk örneklerden yardım alır. Ruhsal büyüme yolculuğu olarak da adlandırılabilecek olan bu serüveni, hem tasavvufun engin düşünce dünyasından hem de psikolojinin insana dair evrensel çözümlerinden yararlanarak tahlil edebilmek mümkündür. Ayverdi, derin tasavvufi bilgisinin ışığında, kuvvetli kalemiyle kahramanın içsel yolculuğunu kurmaca dünyaya yansıtır. Leylâ’yı büyük bir huzursuzluğa ve mutsuzluğa düşüren kötü huylarından arındırabilmek için karşısına bir rehber çıkarır. Bu rehber, Gerçek Çelebi’nin şahsında temsil edilen yüce birey arketipidir. Yüce birey, kahramanın özünde zaten var olan güzelliği, erdemi ve iyiliği görmesini sağlar. Yükseliş yolculuğunda kahramanın yaşadığı ruh sancıları eserin içerik düzlemini oluşturmaktadır. Yazar, derin psikolojik tahlillere yer vererek beşerin ölümünü insanın doğuşunu, kurmaca evrende bütün aşamalarıyla gözler önüne serer. Aradığı devanın içinde olduğunu, bunun için “ölmeden önce ölmek” gerektiğini idrak eden kahraman, sonunda yaşayan ölülerden olma güzelliğine kavuşarak kendini bilir ve Rabbini bulur.

Anahtar Kelimeler: ’yân-ı Sâbite, Arketip, Yüce Birey, İç/Tüm Benlik, Tasavvuf ve Aşk, İnsanTHE BIRTH OF THE HUMAN IN YAŞAYAN ÖLÜ BY SÂMİHA AYVERDİ
 
The death of mankind, the birth of the human in Sâmiha Ayverdi's novel of the Yaşayan Ölü this novel describes the pressure of the narrator output process from five digits to human digits and great transformation which she lives at the end of this process. Process of individuation is considered as a matter of existence and this is the essence of man's discovery of the truth emerges. In this process the individual gets help from the first examples of hidden in essence that Jung defines it as the archetypal if İbn Arabi defines it as â’yân-ı sâbite. This adventure is also referred to as a journey of spiritual growth. It is possible to analyze both sufism in the vast world of thought and the psychology of people taking advantage of the unıversal solutıons. Ayverdi reflects the hero's inner journey to fictional world with her deep mystical knowledge and strong pen. She brings a guide across Leylâ for save her from bad habits which these drop her in a big unhappiness and unrest. This guide is represented in the person of Gerçek Çelebi and is the great individual archetyp. The great individual allows the hero to see in essence that already exists, the beauty of a fixed, virtue and goodness. The hero's journey of ascension where mental pains creates the content of the work plane. The author gives a deep psychological analysis and in this way she revealls all the stage of the death of mankind the birth of the human in fictional universe. The hero perceives that the remendy is in her heart and need to die before you die. In the end she meets the beauty of living to the dead, knows herself and finds her god.

Keywords: ’yân-ı Sabite, Archetypes, Great İndividual , Inner self-esteem, Sufism and Love, HumanTam Metin