Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Yabancı Diller  

Hülya KÜÇÜKOĞLU
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE'DE YABANCI DİL POLİTİKASI UYGULAMALARI
 
Dil öğrenimi ve öğretimi dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, bu topraklarda her zaman önemli konulardan biri olmuştur. Öğrenilme eğilimi içinde olunan diller farklı değişkenlere bağlı olarak ülkenin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda değişti. Yerel, bölgesel ve uluslararası ilişkiler yabancı dil öğrenme ve öğretmeyi belirleyen önemli seçim nedenlerinden bazılarıdır. Bu dil planlaması politikaları belirtilen nedenler doğrultusunda çeşitli zamanlarda bu nedenle pek çok kereler değişti. Özellikle son yıllarda, ikinci dil konuşabilmek uluslararası iletişim ve yeni gelişmelere yetişmek için vazgeçilmez bir araç halini almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de değişen yabancı dil eğitim politikasının nedenlerini anlamak için tarihimizdeki yabancı dil geliştirme çalışmalarını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Dil Öğrenme, Ulusal Politika, Dil Politikası Yabancı Dil ÖğretimiFOREIGN LANGUAGE POLICY PRACTICES IN TURKEY: FROM OTTOMAN TO REPUBLIC
 
Foreing language learning and teaching has always been one of the main issues on these lands as it Throughout history foreign language learning has been a fundamental issue for Turkey. Different variables have been influential on the choice of the foreign language to be learned. The choice of the language to be learned got affected from political, economical or religious reasons. At different times in history, one or more of these reasons shaped the country's language policy. Today, foreign language education is a prominent issue on the country's educational agenda as it was in the period of the Ottoman Empire. As foreign language learning has been a long expressed concern and lack of foreign language competence among people is still an issue to be studied, there appeared the need for an analysis on the foreign language policies throughout the years. The aim of this study is to look at the development of foreign language studies in our history and have a look at the issue in order to understand the reasons of the everchanging policy of FLT in Turkey.

Keywords: Language Learning, National Policy, Language Policy, FLTTam Metin