Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Sosyal Psikoloji  

Yener ÖZEN, Fikret GÜLAÇTI
KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDA İNSANIN KENDİNİ TANIMASI VE İNSAN DOĞASI
 
Sorumluluk, kişinin kendisi ve çevresinin kaliteli yaşaması için yapması gereken görevleridir. Sorumsuzca davranan bireyler, sorumsuzluğun acı sonucunu hayatları içinde yaşar ve yaşatırlar. Çevre bilinci yoksunu olan, piknik alanlarında içeceklerini içtikten sonra şişeleri ağaç diplerine fırlatarak orman yangınına sebep olan, denizlere insan hayatını tehdit eden kimyasalları sorumsuzca döken, çocuklarını sokağa atanlar. Kişisel sorumlulukları ve toplumsal-sosyal sorumlulukları olmayan binlerce insan; kendileri, toplumun diğer üyeleri ve çevrelerindeki yaşamı bir tehdit haline getirmektedir. Sorumluluğun kaynağı ve hangi duyuşsal alanlara ne tür yüklemeler yapılarak sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilebilir. Bu çalışma da Sorumluluk insan karakterinin bir bileşeni olduğuna göre insan doğasının da bir parçası olup olmadığı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk Duygusu, İnsanın Kendini Tanıması, İnsan DoğasıPERSONAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT SELF-KNOWLEDGE OF HUMAN AND HUMAN NATURE
 
Responsibility of the person's quality of life for themselves and the environment are the tasks that need doing. Individuals who act irresponsibly, the painful consequences of irresponsibility in their lives and live lives. Environmental consciousness deprived of a picnic in the fields of drinks after drinking bottles, tree roots by throwing forest fires causing the sea to human life threatening chemicals irresponsibly shed their children to the streets throwing. Personal responsibility, social responsibility and community of thousands of people who do not have, themselves, other members of society and the environment makes a threat to their life. Auditory areas of responsibility of what kind of resources and downloads which can be made responsible individuals can be trained. Responsibility is also a component of this work is the human character than whether or not parts of human nature are discussed.

Keywords: Sense Of Responsibility, Self-Knowledge Of human, Human NatureTam Metin