Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Bankacılık  

Murat KORKMAZ, Nur DİLBAZ ALACAHAN
DÖVİZ PİYASASINDA DOLAR VE EURO ARASINDAKİ İLİŞKİNİN RAMSEY RESET TESTİ KULLANILARAK KIRILMA DÖNEMLERİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada T.C. Merkez Bankasının 01.01.2008 ve 31.05.2011 Tarihleri arasındaki günlük döviz alış rakamları kullanılarak dolar ve euro değişkenlerine ilişkin regresyon modeli kurulmuştur. Modele bağlı olarak dolar ve euro değişkenlerinin yapısal kırılma dönemleri konu edinilmiş olup; son yıllarda yaşanan küresel ve ekonomik krize bağlı olarak euro ve dolar arasındaki ilişkinin bozulduğu gerçeği belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulama sonucunda ABD’nin vermiş olduğu yüksek cari açık nedeniyle euro ve dolar arasındaki ilişkinin bozulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada Ramsey Reset testi kullanılarak modele anlamlık getirilmiştir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası ve FED’in yüksek miktarda para basması nedeniyle euro ve dolar arasındaki yapısal kırılmaya neden oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Döviz piyasası açısından ABD’nin para basımına sınırlama getirmesi gerçeği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Euro, Dolar, Merkez Bankası, Regresyon, Kırılma, İlişki, Ekonomi, DövizAN APPLIED ANALYSIS OF CRASH PERIODS OF THE RELATION BETWEEN DOLLAR AND EURO IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET BY USING RAMSEY RESET TEST
 
In this study, regression model concerning the dollar and euro variables by using daily buying numbers of Exchange of T.R. Central Bank between dates of 01.01.2008 and 31.05.2011 was built. Structural crash periods of dollar and euro variables was dealt as depending on the model; the fact that the relation between dollar and euro was destroyed as depending on the global and economic crisis experienced in recent years was tried to be determined. Following the practice, it was determined that the relation between dollar and euro was destroyed because of the high current account deficit given by USA. Besides, meaningfulness was brought into model by using Ramsey Reset test. Also it was determined that it caused the structural crash between euro and dollar by reason of the high amount of coinage by European Central Bank and FED. Following the study, the fact that USA should bring limitation to coinage in terms of foreign exchange market has emerged.

Keywords: Euro, Dollar, Central Bank, Regression, Crash, Relation, Economy, Foreign ExchangeTam Metin