Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: İlahiyat  

Osman KABAKÇILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİNDE KUR’AN KISSALARINI ANLATMA YÖNTEMLERİ
 
Bu makalede Kur’an kıssalarının vermek istediği mesajların eğitim ve öğretim tekniklerinden yararlanılarak anlatılmasının önemine değinilir. Kur’an kıssalarının anlatılmasında özellikle hikâye, drama, nazım ve resim tekniklerinden yararlanılmasının önemi üzerinde durulur. Kur’an kıssalarının anlatılmasında hikâye yönteminin kullanılması önerilmesine rağmen Kur’an kıssaların israiliyattan arındırılmasına da dikkat çekilir. Hikâye yazdırma ile israiliyat arasındaki farka vurgu yapılır. Kur’an kıssalarının içerdiği ahlaki mesajlardan bazı örnekler sunulur.

Anahtar Kelimeler: Din, Ahlak, Kıssa, YöntemTHE KNOWLEDGE OF RELIGION AND ETHICS TALKING QUR’AN STORIES BY: METHOD
 
The purpose of this article Religious Culture and Moral lessons of the Qur’an in particular the story for story-telling, drama, poetry, and painting techniques, an emphasis on the importence of enjoyment. At Communicating with the Qur’an story, story, establishing the method for proposing the use of stories drawn attantion to the previous draw attention to stories of the previous states. The difference between story telling and print with the emhasis on stories of previous nations are made. (Mevlana) establishing the stories of Mevlana stories that are the moral messages in the stories contained in the Qur’an. Given to describe the desired message of the Qur’an, emotional, moral, and, social aspects should be considered.

Keywords: Religion, Ethic, Story, MethodTam Metin