Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Hukuk  

İrfan GÜNSEL
DEVLETİN DENİZ YETKİ ALANLARI KAVRAMLARININ TANIMLARI
 
Denizler, ulaştırma imkânlarının yanı sıra, toprak altı ve üstündeki zenginlikleri, sunduğu sayısız besin kaynağı ve alternatif enerji olanakları ile insanlığın ortak ve önemli hayat alanını oluşturmaktadır. Ayrıca, kaynakların çeşitliliği ile doğru orantılı olarak bir ekonomik mücadele zeminini de oluşturmaktadır. Temelde devletlerin yetki sahibi olabildiği tek alan olan karasuları dışındaki bölgelerde, deniz hukukundaki gelişmelere paralel olarak farklı hukukî rejimlerin uygulandığı yeni yetki alanları meydana gelmektedir. Karasuları dışında kalan ve klasik hukukun açık denizalanı olarak tanımladığı bölgelerde kıyıdaş devletler lehine oluşturulan bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, deniz yatağı ve açık deniz saha kavramları sınırlandırma sorunlarına yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu çalışmada devletin deniz yetki alanları kavramaları hakkında genel tanımlamalar verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Deniz, Ulaştırma, Hukuk, Yetki, Hatlar, Açık Deniz, Saha, DevletDEFINITIONS OF GOVERNMENT’S AREAS OF MARITIME JURISDICTION CONCEPTS
 
Seas constitute the mutual and important life area of humanity with underground and ground resources, limitless food resources and alternative energy possibilities in addition to the transportation opportunities. Besides, they also create a basis for economic struggle as in direct proportion with the diversity of resources. In regions apart from territorial waters that are the only area in which governments can carry authority in principle, new jurisdiction areas in which different legal regimes are applied occur in parallel with the developments in maritime law. In regions being out of territorial waters and defined as offshore area by the classical law, contiguous zone formed in favor of littoral countries has added different dimensions to the restriction problems of such concepts as continental shelf, exclusive economic zone, seabed and offshore area. In this study, general definitions concerning the government’s areas of maritime jurisdiction concepts will be given.

Keywords: Sea, Transportation, Law, Authority, Lines, Offshore, Area, GovernmentTam Metin