Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Sosyal Hizmet  

Balkozar S. ADAM
ARAP AMERİKALILARIN ZİHİNSEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
 
Amerika’da yaşayan Araplar ortak bir kültürel arka plana sahiptir. Yeniden kültürlenmeden göç gerekçelerine varan geniş bir çerçevede, Amerikalı Arapların zihinsel sağlık hizmetlerine erişimini etkileyen değişik düzeylerde katılım ve ilişki tecrübesi paylaştıkları düşünülebilir. Onların alt sosyal grupları arasındaki farklılıklar, bu gruplara hizmet verenlerin kültürel olarak yeterli bir hizmet üretebilmelerini sağlayacak bilince erişebilmeleri ile mümkün olacaktır. Zihinsel sağlık hizmet sunumu ve bu hizmetlere ulaşım bu araştırmanın üzerinde durduğu temel konudur. Bu araştırma Amerikalı Arapların uygun zihinsel hizmet alımlarını etkileyen farklı etkenleri araştıran ve çok disiplinli bir anlayışı benimsemiş bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Amerikalı Arap, Zihinsel Hastalık, Tedaviye Erişim, EngelISSUES FACING ARAB AMERICANS AND THEIR ACCESS TO MENTAL HEALTH CARE
 
Arabs in America come from a shared regional heritage. Depending on factors varying from acculturation to reasons for immigration, their shared experience may lead to different levels of participation, engagement and accessing mental health care. Differences among the subgroups of Arab Americans can bring forward the various concerns for practitioners to be aware of in order to provide culturally competent care. Mental health care utilization and access to care is an area of importance for research. This literature review was conducted with a focus on a multidisciplinary approach to explore the different issues faced by Arab Americans that can impact their access to appropriate mental health care.

Keywords: Arab American, Mental Illness, Access to Treatment, BarriersTam Metin