2017 - 2018 TO BE HELD IN SUPPORT WE CONGRESS
MAIN PAGE ARCHIVE DOWNLOAD PUBLICATION PRINCIPLES ABOUT THE JOURNAL DISCIPLINES CONTACT
  Member Login
User Name
Password

New Member | Forgot Pass. |Active
 
  News and Announcements 
  Statistics
Today’s Visit : 156
Total Visit : 1807068
       İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal Year:  2011  Volume:   2  Area:   

Gülten Bulduker
AN İNTENSİVE AND EXTENSİVE OUT LİNE OF THE NOVEL FELATUN BEY & Rakım EFENDİ
 
Abstract: In the novel named Felatun Bey ile Rakım Efendi he published between the years 1874-75 Ahmet Mithat Efendi abstracted his novel upon the east-west conflict and handled the westernization case by means of two adverse characters. The writer makes Felatun Bey,-who has grown up as a stranger to his own culture but also have faced a lot of problems because of failing toabsorb the western culture as well- meet Rakım Efendi, who has a great understanding of westernization. It is his idol that a young man, who is both fond of his own valu ejudgement sand at the same time educated with the western study of science, and filled up with the desire to work and win. Creatin gopportunuties to be able to compare the Ottoman culture with that of the Europeans’ , the write tries hard to explain that it may be possible fort he Ottomans to become mod ernised with the high values within the social life. Mean while the individuals’ lives have been mention edalong with their social environment sand each individual’ sown story is conclued depending on the authors own will.

Keywords: The Europe an Manner, Turkish Style, Culture, Civilization, Social LifeFELATUN BEY ILE RAKIM EFENDI ROMANININ İÇ VE DIŞ YAPI YÖNÜYLE İNCELENMESI
 
Özet: Ahmet Mithat Efendi (1874-75) yılları arasında yayımladığı Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanını Doğu-Batı çatışması üzerine kurgulamış ve iki zıt tip aracılığı ile yanlış batılılaşma sorununu ele almıştır. Yazar, kendi değerlerine yabancı yetişen fakat batı kültürünü de özümseyemediği için sosyal yaşamda birtakım sıkıtılar yaşamaya mecbur olan Felâtun Bey’in karşısına batılılaşmayı doğru anlayan Rakım Efendiyi çıkarır. Kendi değer yargılarına bağlı, aynı zamanda da batı ilmiyle yetişmiş, çalışma ve kazanma azmiyle dopdolu bir genç, onun ideallidir. Romanda Osmanlı ve Avrupa kültürünü kıyaslamak için fırsatlar oluşturan yazar, Osmanlının sosyal yaşamındaki üstün kıymetlerle modernleşmesinin mümkün olduğunu anlatmaya çalışır. Bu arada şahısların yaşamı sosyal çevreleri ile birlikte verilmiş ve her şahsın kendi hikâyesi yazarın takdirine göre bir sonuca bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alafranga, Alafranga, Kültür, Medeniyet, Sosyal Yaşam


Detail

                              Copyright ©2011 IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal All Rights Reserved. xdizayn.net