MAIN PAGE ARCHIVE DOWNLOAD PUBLICATION PRINCIPLES ABOUT THE JOURNAL DISCIPLINES CONTACT
  Member Login
User Name
Password

New Member | Forgot Pass. |Active
 
  News and Announcements
DERGİMİZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE SAYI 15 HAKKINDA

Değerli bilim insanları değerli dostlar.,

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Dergimizin 15 nci sayısı da dolmuştur. Dergimize gönderilen çalışmalar bir sonraki sayı olan Ekim, Kasım ve Aralık 2014 Sayı: 16 Cilt:5 şeklinde değerlendirilecektir. Şuanda değerlendirmede olan çalışmalar da bir sonraki sayımızda yayına alınacaktır. Yayına alınacak olan bazı çalışmalar hakem değerlendirme sürecini tamamlamıştır. Göstermiş olduğunuz anlayışdan dolayı saygılarımızı sunuyoruz.

Dergimizin bu sayı ile birlikte BAŞ EDİTÖRÜ değişmiştir. Dergimizin bu sayı ile birlikte ilerleyen sayılarını yönetecek olan Baş editörümüz Trakya Üniversitesi İktisat Fakültesinden Sayın Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ hocamızdır. Kendisi dergimizin ilk sayısından buyana bizlere destek olmuş ve her türlü katkıyı sağlamıştır. Bundan sonraki sayılarda da aynı özveri ve desteği sağlayacağına olan inancımız tamdır. Şimdiden kendisine başarılarının devamını diliyor ve esenlik sağlık diliyoruz.

Yine dergimizin yayın ve editörler kurulunda bazı hocalarımızın isimleri çıkarılmıştır. Kendilerine şuana kadarki yaptıkları destekten dolayı teşekkür ederiz. Editörler kurulumuza Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden Sayın Doç.Dr.Murat DELİCE hocamız aramıza katılmıştır. Kendisine aramıza katılımından dolayı teşekkür ederiz.

Değerli yazarlar değerli okurlar; dergimizin sayı 15 sizlerin de desteği ile Ağustos ayı sonuda sisteme yüklenecektir. Şuanda dergimizin bu sayısında yer alacak son bir kaç makale için düzeltmelerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu nedenle sürekli sayının yayınlanacağına yönelik yöneltilen sorularınıza cevaben Ağustos 2014 tarihinde ilgili yayınların yer aldığı sayı 15 sistemdeki yerini alarak ilgili derginin tarandığı indekslere yayınlar gönderilecektir.

Hepinize Sağlık ve Esenlikler Diliyoruz...

 


 
  Statistics
Today’s Visit : 241
Total Visit : 1007586
 
       İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal Year:  2011  Volume:   2  Area:   

Gülten Bulduker
AN İNTENSİVE AND EXTENSİVE OUT LİNE OF THE NOVEL FELATUN BEY & Rakım EFENDİ
 
Abstract: In the novel named Felatun Bey ile Rakım Efendi he published between the years 1874-75 Ahmet Mithat Efendi abstracted his novel upon the east-west conflict and handled the westernization case by means of two adverse characters. The writer makes Felatun Bey,-who has grown up as a stranger to his own culture but also have faced a lot of problems because of failing toabsorb the western culture as well- meet Rakım Efendi, who has a great understanding of westernization. It is his idol that a young man, who is both fond of his own valu ejudgement sand at the same time educated with the western study of science, and filled up with the desire to work and win. Creatin gopportunuties to be able to compare the Ottoman culture with that of the Europeans’ , the write tries hard to explain that it may be possible fort he Ottomans to become mod ernised with the high values within the social life. Mean while the individuals’ lives have been mention edalong with their social environment sand each individual’ sown story is conclued depending on the authors own will.

Keywords: Key Words: the Europe an manner, Turkish style, culture, civilization, social lifeFelatun Bey ile Rakım Efendi Romanının İç ve Dış Yapı Yönüyle İncelenmesi
 
Özet: Ahmet Mithat Efendi (1874-75) yılları arasında yayımladığı Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanını Doğu-Batı çatışması üzerine kurgulamış ve iki zıt tip aracılığı ile yanlış batılılaşma sorununu ele almıştır. Yazar, kendi değerlerine yabancı yetişen fakat batı kültürünü de özümseyemediği için sosyal yaşamda birtakım sıkıtılar yaşamaya mecbur olan Felâtun Bey’in karşısına batılılaşmayı doğru anlayan Rakım Efendiyi çıkarır. Kendi değer yargılarına bağlı, aynı zamanda da batı ilmiyle yetişmiş, çalışma ve kazanma azmiyle dopdolu bir genç, onun ideallidir. Romanda Osmanlı ve Avrupa kültürünü kıyaslamak için fırsatlar oluşturan yazar, Osmanlının sosyal yaşamındaki üstün kıymetlerle modernleşmesinin mümkün olduğunu anlatmaya çalışır. Bu arada şahısların yaşamı sosyal çevreleri ile birlikte verilmiş ve her şahsın kendi hikâyesi yazarın takdirine göre bir sonuca bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Alafranga, alafranga, kültür, medeniyet, sosyal yaşam


Detail

                              Copyright ©2011 İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal All Rights Reserved. xdizayn.net